Om Ekipage-1


I mötet mellan människa och häst tror jag att dialog får alla att utvecklas.

Därför erbjuder jag systematisk steg för steg träning vilket underlättar förståelse hos både dig och din häst. Tillsammans delar vi upp dina mål i små, lätt identifierbara steg. Tydliga förklaringar till hur och varför utvecklar din förmåga till problemlösning på egen hand.

Jag erbjuder steg för steg instruktion i Klassisk Skolning, Effektiv Sitsträning och Säker Vardagshantering.

Klassisk Skolning ger dig tydliga verktyg för att utveckla språket och dialogen mellan dig och din häst. Dessa verktyg hjälper dig att skola din häst till att bli en harmonisk, trygg och hållbar ridhäst.

Effektiv Sitsträning är praktiska övningar som utvecklar din medvetenhet om hästens rörelser vilket ger dig en följsam och avspänd sits. En följsam och balanserad sits är grunden för att du inte bara ska kunna ge signaler till din häst utan även ta emot signaler från din häst.

Säker Vardagshantering hjälper dig att förstå hur hästar kommunicerar vilket ger dig verktygen du behöver för att börja skapa ett språk och en dialog mellan dig och din häst. När du och din häst förstår varandra blir vardagen enkel och säker för er båda.