Motivera din häst: klickerträning

Jag började med klickerträning i oktober 2017 när jag kände att jag kört fast i träningen med Yeats. Jag har haft Yeats i 8 år och det kändes som att träningen gick bakåt i stället för framåt men redan efter ett par dagar med klickerträning är jag helt såld! Jag har fått en ny häst som är mer motiverad, engagerad och framåt än någonsin. Enda frågan jag nu har är varför började jag inte med detta tidigare?!?

I det här inlägget visar jag hur jag introducerade klickern till Yeats samt ett exempel hur jag använt den för att stretcha Yeats. Längre fram kommer jag visa hur jag integrerat klickern i arbete vid hand och vid ridningen.

Den första övningen jag presenterade för Yeats var att han med mulen ska beröra en måltavla. Denna måltavla är ett unikt och specialtillverkat föremål som jag själv utarbetat. Den utgörs helt enkelt av det jag hade till hands. Ett billigt dressyrspö som jag tejpade fast en ihopknölad bit torvssäck på för att få något väl synligt för Yeats. Enkelt och slittåligt. När Yeats berör måltavlan med mulen klickar jag och sedan får han en liten bit morot. Det tog tre träningstillfällen för Yeats att fatta poängen. Syftet med den här första övningen är att få Yeats att associera klicker-ljudet med belöning varför jag skapar en situation där Yeats lätt får belöning ofta. När han väl forstod iden kunde jag börja flytta runt måltavlan. Nu funkar den så bra som morots-apparat att jag kan stå vid grinden (av den leriga hagen), hålla fram måltavlan, vänta på att Yeats kommer fram och sätter mulen på måltavlan. Klick! Morot. Jag slipper gå i leran.


Lösenord: ekipage_video

En farhåga jag hade innan jag började med klickerträning var att jag skulle få en häst som stövlade rakt över mig i jakt på maten jag hade i fickan. Med en enkel övning för att uppmuntra ett bra ”bordsskick” så undvek jag detta och lärde Yeats att han får belöning när han inte rotar i mina fickor. Belöningen får han när han står med huvudet rakt fram. I just den här sekvensen klickar jag även när han har fokus på mig och inte på det som händer en bit bort. Belöningen ger jag där jag vill att han ska vara, i det här fallet stå med huvudet rakt fram.


Lösenord: ekipage_video

När nuYeats lärt sig att beröra måltavlan med mulen använder jag den också för att stretchar. I början behöver Yeats inte sträcka sig så långt och bara snudda vid måltavlan. Målet är att få Yeats att sträcka sig mer och stanna kvar längre. För tydlighetens skull tränar jag på en sak i taget och i klippet är målet att få Yeats att stanna kvar lite längre tid Lösningen är att jag har handen i grimman. Jag prövade först utan att hålla i grimman men Yeats förstod inte vad han skulle göra när jag inte klickade direkt utan väntade ett litet tag. När Yeats inte förstår så tappar han intresset för hela övningen och jag tappar hans uppmärksamhet. För Yeats förståelse fungerade det bäst vid det här tillfället att jag håller lätt i grimman. Andra hästar kan reagera annorlunda så fantasi och kreativitet är alltid bra, det som funkar är rätt och får jag inte det resultat jag vill ha så byter jag plan.


Lösenord: ekipage_video

Lateral balans är nyckeln till rakriktning

Ett av dressyrens mål är att rakrikta hästen. Rakriktning är viktigt för den långsiktiga hållbarheten hos hästen. Hästen är inte gjord för att bära ryttare varför det är viktigt att skola hästen att använda sin kropp på bästa möjliga sätt när vi rider den. Att rakrikta hästen är en del av detta. Alla oskolade hästar har en medfödd naturlig asymmetri som gör att de föredra att lägga vikt på antingen höger eller vänster bog. Därför är lateral balans, eller förmågan att skifta vikt från ena bogen till den andra, nyckeln till att rakrikta din häst.

Hur du känner igen naturlig asymmetri

Du känner som sagt igen asymetrin hos den oskolade hästen genom att hästen föredrar att läga vikten på ena eller andra bogen. Hästen på bilden föredrar att lägga vikten på vänster bog (se bild 2 där vänster bog är rödmarkerad). En häst som föredrar att lägga vikten på vänster bog kommer också ha lättare för att böja halsen till höger. Dessutom kommer den hästen gärna:

Bild 2
  • föra bakdelen åt höger

  • sätta under sig höger bakben, men benet bär inte maximalt med vikt då det förs något åt sidan och helst inte placeras under hästens tyngdpunkt (kraftig röd pil som pekar framåt)

  • skjuta på mer med vänster bakben jämfört med höger (kraftig röd pil som pekar bakåt)

  • belasta vänster fram- och bakben (på den konvexa sidan) mer än höger fram- och bakben

  • stå med vänster fram- och bakben längre ifrån varandra jämfört med höger fram- och bakben (den konkava sidan)

Tvärtom gäller så klar för en häst som föredrar att lägga vikten på höger bog. Den hästen kommer föredrar att böja halsen till vänster osv.

För att återgå till hästen som föredrar att lägga på vänster bog. Den hästen känns balanserad när du rider i höger varv, men när du rider i vänster varv kan den t.ex. ha svårt att följa fyrkantsspåret och i hörnpasseringarna tränger den gärna inåt samtidigt som den hellre ställer sig utåt än inåt. Du kan även känna att hästen i vänster varv biter sig fast i innertygeln men inte tar stöd på yttertygeln. Den kroppsmedvetna ryttaren kan även känna att sätet sänks mer till höger än vänster i varje steg och att högra skänkel ligger närmre intill hästen medan den vänstra skänkel trycks bort från vänster bakben. I alla sidvärtsrörelser har hästen lättare att föra sin bogar åt vänster och sin bakdel åt höger.

Sammanfattning:

I allt arbete i höger varv uppfattas hästen som lösgjord och ’balanserad’, I vänster varv verkar den stel och ’obalanserad.“ P. Karl, Twisted truths of modern dressage (2008), min översättning.

En signal för att flytta vikten

För att rakrita din häst behöver du alltså lära den en signal för att flytta vikten från ena bogen till den andra. Signalen utgörs av att du för tyglen mot hästens hals. Senare kan du om du vill flytta kontrollen till din skänel men för att lära hästen att flytta vikten från favoritbogen är det handen och tygeln du använder. Handen är effektivare som kommunikationsmedel än skänkeln eftersom handen via bettet har en direkt påverkan på hästens ryggrad.

Bild 3

Den första övningen du använder för att lära in indirekt tygel eller “neck-rein” är att rida en volt där hästen är utåtställd. Du vill vända hästen för ytter tygel som du för mot halsen. Handen får inte korsa manken. Hästen måste lära sig att svänga undan för ett lätt tryck från tygeln. Du behöver troligen förstärka med en väl avpassad inverkan från spöt i inlärningsskedet.

Hästen i exemplet ovan som föredrog att ha vikten på vänster bog kommer ha lätt att svänga undan från höger tygel eftersom den redan har vikten i rörelseriktningen. Utmaningen ligger i att få hästen att förstå vänster indirekt tygel så att hästen när du för vänster tygel mot halsen inte bara svänger åt höger utan gör det genom att skrifta vikten till höger bog (bild 3 där höger bog är rödmarkerad). Du vet att hästen har lagt vikten på höger bog när hästen självmant ställer sig utåt i volten åt höger. Du tränar helt enkelt in den viktsfördelning och kroppshållning som hästen undviker om den får bestämma själv. 

Bild 4

Utåtställd volt är den första övningen för här tillåts hästen att falla i rörelseriktningen. När hästen sedan kan signalen använder du den för att balansera upp bogarna så att hästen när den går i vänster varv inte hänger på innerbogen utan följer fyrkantsspåret och gör balanserade hörnpasseringar utan att tränga inåt (bild 4). Hörnpasseringen blir balanserad när du kan få hästen att skifta lagom mycket av vikten från höger bog (den som hästen i exemplet föredrog att hänga på) till vänster bog så att hästen utan att varken falla utåt eller inåt passerar hörnet inåtställd. Som ryttare kommer du även känna att hästen formar sig kring din inre skänkel. I bilden har jag markerat detta med grönt för både höger och vänster bog men en något mörkare nyans av grönt för höger bog eftersom hästen måste ha något mer av vikten på ytter bog för att hörnpasseringen ska vara välbalanserad och hästen ställd inåt.