Käken är nyckeln till hästen

 

Så sa de gamla mästarna och i veckan fick jag uppleva ett bevis på detta. Titti och jag arbetade med en av hennes nordsvenskar. Vi jobbade med flexions* och eftergift i käken. Vi hade morötter till hjälp för att visa Fia-Lotta vad vi ville att hon skulle göra, eftersom hon tuggade i sig morötter så hade vi eftergift i käken automatiskt.

Det som var så otroligt var att av en slump så kände jag på musklerna vid skulderbladen när vi började och kunde konstatera att de var spända som tegelstenar. Efter en stund blev det så att jag kände på musklerna igen och kunde konstatera att de nu var mycket mer avslappnade. Bifogar en bild som visar att Titti nu kan lyfta ut muskeln framför bogbladet. Detta var omöjligt bara 5 min tidigare.

 

* Flexions är en serie övningar för att lära hästen att följa bettet på ett mjukt sätt. I dessa övningar måste hästen slappna av så att de olika musklerna i halsen i tur och ordning stretchas ut. Centralt är att hästen inte är låst i käken utan mjukt rör underkäken och tungan. Om hästen låser käkarna genom att knipa med munnen kan inte resten av halsen slappna av. När hästen mjukt rör underkäken och tungan öppnar det upp för att resten av halsens muskulatur kan slappna av. Tungan, som också är en muskel, fäster i sin bakre del i tungbenet och på så sätt är tungan kopplad till underhalsens muskulatur som i sin tur sträcker sig till bröstbenet. Därför är käken nyckeln till hästen och till lösgjordhet.

Bildat, avsiktligt kroppsspråk

Hur blir man den bästa ryttaren man kan bli? En del av det pusslet består i att skola ditt eget kroppsspråk. Centrerad Ridnings fyra grundstenar utgör en utmärkt hjälp på vägen.

Centrerad Ridning är en metod för att öka din medvetenhet om din egen kropp, ditt kroppsspråk och ditt psyke. Det är en metod som bidrar till ett bildat, avsiktligt kroppsspråk och som hjälper dig att svara på frågan hur du ska använda kroppen för att kommunicera så effektivt så möjlight med din häst.

Det fyra grundstenar är beroende av varandra och dessa är:

Andning
Låta hela bålen vara involverade i andningen, inte bara bröstet. Andas normalt ner i ländryggen och bäckenet. När du sitter på en hård stol eller i sadeln kan du känna att ditt bäcken mjukt, subtilt och stilla gungar fram och tillbaka. I bilden representerar balongen din andning.

Mjuka ögon
Att titta med mjuka ögon är inte bara att vara medveten om allt du ser i hela ditt synfält. Det är också ett mentalt tillstånd där du som ryttare vidgar ditt medvetande och bli medveten om både dina omgivningar och hela din kropp. Du kan lättare uppfattar placeringen av alla din kroppsdelar samtidigt som du blir medveten om hästens rörelser. De sistnämnda, att uppfatta hästens rörelser kallas känningar i citatet nedan. Att känna hästens rörelser och hur det påverkar din kropp är en nyckel till taiming vid inverkan. I bilden är det utterns öga som symbolisera mjua ögon.

Sättet att inverka hästen beror mycket af dessa känningar, hvilka ryttaren får af hästen. Antag att ryttarns vilja är ridkonstens innersta lif, så uppstår af känningarna indication för viljans utöfning. Ömsom föregår, ömsom följer antingen viljan eller känningen den ena den andra, och af dem samfält uppkommer ett oskiljaktigt motiverande helt. (Ehrengranat 1836, mina kursiveringar)

Balans
Kroppen delas in i fyra byggklossar som balanserar på varandra. När det är i balans kan du av spänt följa hästen. Är de i obalans uppstår onödiga spänningar i din kropp. Byggklossarna utgörs av 1) skänklarna (fötter och ben), 2) bäckenet, 3) bröstkorg, skuldror och axlar, och slutligen 4) hals och huvud. När du är i bilans uppfattar du lättare de känningar hästen ger dig. I bilden är det stapeln av sten som symboliserar byggklossarna.

Kraftcentrum
Det är från ditt kraftcentrum som samordning och koordination utgår. Hjärnan ger övergripande instruktioner men det är alltså kraftcentrum som samordnar. Ditt kraftcentrum hittar du ner vid bäckenet mellan en hand som placeras på magen under naveln och en hand som placeras mot den övre delen av korsbenet. I bilden är det ringarna på vattnet som symboliserar kraftcentrum.

Lästips:
Centrerad Ridning. En bok för ryttare på alla nivåer av Sally Swift (2002)