Arbete från marken

 

Med arbete från marken menar jag här longering och arbete vid hand.

Longering

Väl utförd longering är så mycket mer än att låta din häst rasta av sig. Vid god longering stärker du din hästs förtroende för dig, ökar lydnad till såväl din röst som kroppsspråk, energi och blickens placering. För att göra longeringen stärkande istället för nedbrytande växla mellan raka och böjda spår, stora och små volter.

Longering använder du för att:
* förbereda den unga hästen för ridning
* som alternativ till ridning
* ett verktyg för att träna kommunikation
* förbättra den laterala balansen hos din häst
* konditionsträning
* för att se hur din häst rör sig

Arbete vid hand

Arbete kan se väldigt lätt ut men kräver koordination, god kroppsuppfattning och medveten närvaro av både människa och häst. För hästens inlärning och utbildning är det till stor fördel att vara på marken så att du kan se hur hästens rör sig. Arbete vid hand övar också upp din känslighet och finhet i hjälperna, framförallt handen. Vid arbete vid han kan du träna på horisontell balans (korta och länga skritten, övergångar mellan skritt och trav, halt och rygga) och lateral balans (volter utåt- och inåtställd) samt lösgöra och samla (sidvärtsrörelser på raka och böjda spår).

Arbete vid hand kan göra som uppvärmning eller som komplement till ridning:
– vid rehabilitering
– om du inte hinner rida
– för att lära din häst nya övningar
– för att introducera bettets inverkan till den unga hästen